Повідомлення

[04.04.2023] ПАТ "Інтерфейс" додає документ 'Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів'
[04.04.2023] ПАТ "Інтерфейс" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента'
[05.12.2022] ПАТ "Інтерфейс" додає документ 'Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів (дата вчинення дії 02.12.2022)'
[05.12.2022] ПАТ "Інтерфейс" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (дата вчинення дії 02.12.2022)'
[18.11.2022] ПАТ "Інтерфейс" додає документ 'Бюлетень 2 для голосування щодо обрання органів товариства _крім кумулятивного голосування'
[18.11.2022] ПАТ "Інтерфейс" додає документ 'Бюлетень 1 для голосування _щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства '
[28.10.2022] ПАТ "Інтерфейс" додає документ 'Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій'
[28.10.2022] ПАТ "Інтерфейс" додає документ ' Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах'
[28.10.2022] ПАТ "Інтерфейс" додає документ 'Повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ Інтерфейс 28.11.2022 р'
[05.04.2021] ПАТ "Інтерфейс" додає документ 'Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік'
[29.03.2021] ПАТ "Інтерфейс" додає документ 'Особлива інформація за 29.03.2021р.(Відомості про зміну складу посадових осіб емітента)'
[24.02.2021] ПАТ "Інтерфейс" додає документ 'Повідомлення про проведення загальних зборів ПАТ "ІНТЕРФЕЙС" 29.03.2021р.'
[10.04.2020] ПАТ "Інтерфейс" додає документ 'Річна інформація емітента за 2019 рік'
[20.03.2020] ПАТ "Інтерфейс" додає документ 'Особлива інформація за 19.03.2019р.(Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів)'
[18.02.2020] ПАТ "Інтерфейс" додає документ 'Повідомлення про проведення загальних зборів 19.03.2020р.'
[23.04.2018] ПАТ "Інтерфейс" додає документ 'Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік'
[13.06.2017] ПАТ "Інтерфейс" додає документ 'Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів, дата вчинення дії - 12.06.2017 р.'
[23.05.2017] ПАТ "Інтерфейс" додає документ 'Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів'
[27.04.2017] ПАТ "Інтерфейс" додає документ 'Звіт за 2016р.'
[24.03.2017] Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Початок Попер. 1 2 Наст. Кінець